Ακρορριζεκτομή (Apicectomy)

Η ακρορριζεκτομή, δηλαδή η αποκοπή ενός τμήματος της ρίζας ενός δοντιού και της παθολογικής εξεργασίας που την περιβάλλει, έχει στόχο την παράταση διατήρησής του. Η εκτέλεση της επέμβασης πολύ συχνά πρέπει να σταθμίζεται διότι συχνά η δαπάνη οστού είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, κυρίως σε δόντια της κάτω γνάθου. Το οστούν μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για πιθανή μελλοντική χρήση εμφυτευμάτων.

Ακρορριζεκτομή1