Εμφυτεύματα (Implant Dentistry)

Η μεθοδική έρευνα του νεαρού Καθηγητή Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας Per-Ingvar Brånemark, που έφυγε  (20/12/2014), στη μικροκυκλοφορία των οστών έμελε να αλλάξει την Ιστορία της Οδοντιατρικής και της Ορθοπεδικής. Φυσικά και στο χώρο της Ωτολογίας, η χρήση τους απετέλεσε το υπόβαθρο για τη στήριξη βοηθημάτων ακοής (BAHA).

Η εισαγωγή των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Επανορθωτικής Χειρουργικής που με την ολοκληρωμένη Οδοντιατρική Γνώση μπορεί να αποδώσει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας. Παράμετροι επιτυχίας, πέραν της κλινικής και εργαστηριακής εξέτασης του ασθενούς, αποτελούν η κατάλληλη προετοιμασία των γνάθων, η ακριβής προσθετική αποκατάσταση και, η τακτική παρακολούθηση .

Η χρήση εμφυτευμάτων αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή αποκατάστασης της μονήρους οδοντικής απώλειας, είτε πρόκειται για πρόσθια είτε οπίσθια περιοχή των γνάθων.

Η εξατομίκευση της αντιμετώπισης παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό όπου η τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων και η τελική αποκατάσταση σε 1 εβδομάδα ήταν απόλυτα εφικτή.

Πολύ συχνά, ιδιαίτερα στην κάτω γνάθο για την προστασία ευγενών ανατομικών μορίων, η χρήση μικρού μήκους εμφυτευμάτων μπορεί να επιλύσει προβλήματα ανεπαρκούς οστικού υποστρώματος.

Η χρήση αρκετού αριθμού εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο, επίσης, όπου το οστούν είναι αραιότερο, επιφέρει επίσης τα ανάλογα αποτελέσματα.

Η ακριβής εκτίμηση του διαθέσιμου οστού και α απαιτούμενος αριθμός των εμφυτευμάτων αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους μακρόχρονης επιβίωσης των εμφυτευμάτων.

Η αποκατάσταση οπίσθιας νωδότητας με εμφυτεύματα αποτελεί μονόδρομο στην αποφυγή χρήσης κινητής πρόθεσης.

Η επίλυση αμφοτερόπλευρης οπίσθιας νωδότητας με κινητές προσθέσεις είναι πλέον ιδιαίτερα προβληματική.

Η ακρίβεια της πρόθεσης σε πολλές παραμέτρους, είτε πρόκειται για περιορισμένη είτε για εκτεταμένη αποκατάσταση, αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα μακρόχρονης επιβίωσης των εμφυτευμάτων. 

 Η αισθητική εξατομίκευση κάθε περιστατικού είναι αναγκαία σε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.