Οστική Μεταμόσχευση (Bone Grafting)

Η λήψη οστικών μοσχευμάτων από διάφορα σημεία των γνάθων, αλλά και από άλλες περιοχές του σώματος, όπως η πρόσθια ακρολοφία του λαγονίου οστού (λεκάνη) ή η κνήμη, συχνά καθίσταται απαραίτητη για αύξηση του οστού των γνάθων για επανορθωτικούς λόγους. Οστικά ελλείμματα παρατηρούνται σε συγγενείς ανωμαλίες, προκύπτουν από αφαίρεση παθολογικών εξεργασιών και αρκετά συχνά από υπερβολική απορρόφηση του οστού των γνάθων από οδοντική και περιοδοντική νόσο.