Αφαίρεση Κυστικών Αλλοιώσεων (Cystic Lesions Removal)

Η έγκαιρη αντιμετώπιση κυστικών βλαβών μπορεί να αναστείλει παραπέρα απώλεια οστού, η οποία καθιστά την Επανορθωτική Χειρουργική ιδιαίτερα πολύπλοκη και εκτεταμένη.