Διατατική Οστεογένεση (Distraction Osteogenesis)

Κατέχει επάξια μια σημαντική θέση στην Επανορθωτική Χειρουργική και στην Ορθοπεδική. Ένας σχετικά παλαιός τρόπος αύξησης/επιμήκυνσης των οστών σε επιλεγμένα περιστατικά, είτε πρόκειται για εντοπισμένες ή εκτεταμένες αποκαταστάσεις. Δεν υποκαθιστά την Ορθογναθική Χειρουργική, αλλά εφαρμόζεται συχνά σε οδοντογναθικές δυσμορφίες κυρίως από συγγενείς ανωμαλίες.