Χειρουργική Στόματος (Oral Surgery)

Η Χειρουργική Στόματος αποτελεί την αμιγή Χειρουργική Ειδικότητα της Οδοντιατρικής, ακολουθεί πιστά τις βασικές αρχές της Γενικής Χειρουργικής και, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που εκτελούνται τόσο στο Ιατρείο με τοπική αναισθησία, όσο και σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η είσοδος των εμφυτευμάτων στην Οδοντιατρική εκμεταλλεύτηκε και συνάρμοσε με τον καλύτερο τρόπο τις αρχές της Χειρουργικής του Στόματος, ξεκινώντας από την απλή ατραυματική εξαγωγή, την προετοιμασία των γνάθων (Προπροσθετική Χειρουργική), τη χρήση μικρών ή μεγάλων οστικών μοσχευμάτων και τελειώνοντας φυσικά με την ακριβή τοποθέτηση εμφυτευμάτων.