Η αύξηση οστού στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία οστικής μεταμόσχευσης. Το αυτόλογο οστούν σαφώς υπερτερεί σε σχέση με τα αλλογενή και τα συνθετικά μοσχεύματα και αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας (Ανύψωση Εδάφους Ιγμορείου 1-2).