Χειρουργική Αποκάλυψη Δοντιών για Ορθοδοντική Διευθέτηση (Surgical Exposure of Teeth for Orthodontic Assistance)

Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου, πιο συχνά, αλλά και άλλα δόντια, εγκλωβίζονται συχνά στο οστούν. Η αποκάλυψη και ή έλξη τους με ορθοδοντικά μέσα αποτελεί λυσιτελή επέμβαση. Στις πολύ λίγες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η μετακίνησή τους στον οδοντικό φραγμό, η Oδοντική Aυτομεταμόσχευση, ή άλλως Χειρουργική Διευθέτηση (Surgical Repositioning) μπορεί να δώσει λύση.