Η εξαγωγή σωφρονιστήρων, αλλά και άλλων δοντιών, και μεταφορά τους σε άλλες θέσεις στους οδοντικούς φραγμούς αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε αυστηρώς επιλεγμένα περιστατικά. Η εφαρμογή της οδοντικής αυτομεταμόσχευσης έχει περιορισθεί λόγω της ευρύτατης χρήσης των εμφυτευμάτων, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται, δεδομένου ότι τα 10ετή ποσοστά επιβίωσης των οδοντικών μοσχευμάτων παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Οδοντική Αυτομεταμόσχευση1-4).