Η προσπάθεια διατήρησης και συναρμογής των δοντιών μετά από τραυματισμό αποτελεί σημαντικό στόχο και παράλληλα καθοδηγεί την αποκατάσταση μικρών ή μεγάλων παρεκτοπίσεων των οστών των γνάθων (Τραυματιολογία1-4).