Οδοντική Αυτομεταμόσχευση (Tooth Autotransplantation)

Η εξαγωγή σωφρονιστήρων, αλλά και άλλων δοντιών, και μεταφορά τους σε άλλες θέσεις στους οδοντικούς φραγμούς αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε αυστηρώς επιλεγμένα περιστατικά. Η εφαρμογή της οδοντικής αυτομεταμόσχευσης έχει περιορισθεί λόγω της ευρύτατης χρήσης των εμφυτευμάτων, αλλά δεν πρέπει να αγνοείται, δεδομένου ότι τα 10ετή ποσοστά επιβίωσης των οδοντικών μοσχευμάτων παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.