Ακρορριζεκτομή (Apicectomy)

Η ακρορριζεκτομή, δηλαδή η αποκοπή ενός τμήματος της ρίζας ενός δοντιού και της παθολογικής εξεργασίας που την περιβάλλει, έχει στόχο την παράταση διατήρησής του. Η

Περισσότερα »

Χειρουργική Στόματος (Oral Surgery)

Η Χειρουργική Στόματος αποτελεί την αμιγή Χειρουργική Ειδικότητα της Οδοντιατρικής, ακολουθεί πιστά τις βασικές αρχές της Γενικής Χειρουργικής και, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων

Περισσότερα »