Πρότυπη Επέμβαση

Η συνεργασία με συναδέλφους άλλων Χειρουργικών Ειδικοτήτων δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης θεραπείας όπως είναι η ογκολογία και οι εκτεταμένες επανορθωτικές επεμβάσεις. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεργασίας διενεργήθηκε μεταμόσχευση βραχιονίου οστού στη στοματική κοιλότητα και τοποθέτηση εμφυτευμάτων, μοναδικό περιστατικό. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο 35ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2015.

Χειρουργική Ογκολογία (Surgical Oncology)

Η τακτική και μεθοδική κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας και εμφανών βλαβών στο πρόσωπο, σε συνδυασμό με έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί σωτήριος.

Τραυματιολογία (Traumatology)

Η προσπάθεια διατήρησης και συναρμογής των δοντιών μετά από τραυματισμό αποτελεί σημαντικό στόχο και παράλληλα καθοδηγεί την αποκατάσταση μικρών ή μεγάλων παρεκτοπίσεων των οστών των γνάθων.

Διατατική Οστεογένεση (Distraction Osteogenesis)

Κατέχει επάξια μια σημαντική θέση στην Επανορθωτική Χειρουργική και στην Ορθοπεδική. Ένας σχετικά παλαιός τρόπος αύξησης/επιμήκυνσης των οστών σε επιλεγμένα περιστατικά, είτε πρόκειται για εντοπισμένες ή εκτεταμένες αποκαταστάσεις. Δεν υποκαθιστά την Ορθογναθική Χειρουργική, αλλά εφαρμόζεται συχνά σε οδοντογναθικές δυσμορφίες κυρίως από συγγενείς ανωμαλίες.

Ανύψωση Εδάφους Ιγμορείου (Sinus floor elevation-lift)

Η αύξηση οστού στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία οστικής μεταμόσχευσης. Το αυτόλογο οστούν σαφώς υπερτερεί σε σχέση με τα αλλογενή και τα συνθετικά μοσχεύματα και αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Οστική Μεταμόσχευση (Bone Grafting)

Η λήψη οστικών μοσχευμάτων από διάφορα σημεία των γνάθων, αλλά και από άλλες περιοχές του σώματος, όπως η πρόσθια ακρολοφία του λαγονίου οστού (λεκάνη) ή η κνήμη, συχνά καθίσταται απαραίτητη για αύξηση του οστού των γνάθων για επανορθωτικούς λόγους. Οστικά ελλείμματα παρατηρούνται σε συγγενείς ανωμαλίες, προκύπτουν από αφαίρεση παθολογικών εξεργασιών και αρκετά συχνά από υπερβολική […]

Ακρορριζεκτομή (Apicectomy)

Η ακρορριζεκτομή, δηλαδή η αποκοπή ενός τμήματος της ρίζας ενός δοντιού και της παθολογικής εξεργασίας που την περιβάλλει, έχει στόχο την παράταση διατήρησής του. Η εκτέλεση της επέμβασης πολύ συχνά πρέπει να σταθμίζεται διότι συχνά η δαπάνη οστού είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, κυρίως σε δόντια της κάτω γνάθου. Το οστούν μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για […]

Χειρουργική Στόματος (Oral Surgery)

Η Χειρουργική Στόματος αποτελεί την αμιγή Χειρουργική Ειδικότητα της Οδοντιατρικής, ακολουθεί πιστά τις βασικές αρχές της Γενικής Χειρουργικής και, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που εκτελούνται τόσο στο Ιατρείο με τοπική αναισθησία, όσο και σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η είσοδος των εμφυτευμάτων στην Οδοντιατρική εκμεταλλεύτηκε και συνάρμοσε με τον καλύτερο τρόπο τις αρχές της Χειρουργικής […]

Χειρουργικές Εξαγωγές Εγκλείστων Δοντιών (Surgical Extraction of Impacted Teeth)

Η εξαγωγή δοντιών αποτελεί τη θεμελιώδη Οδοντιατρική Χειρουργική Επέμβαση. Η αφαίρεση κυρίως των 3ων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί μια ιδιαιτέρως λεπτή επέμβαση. Ο βαθμός δυσκολίας ποικίλλει ευρέως και οι χειρισμοί των σκληρών και μαλθακών ιστών προοιωνίζουν συχνά τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Οι ενδείξεις και αντενδείξεις αφαίρεσης πρέπει να σταθμίζονται αυστηρά. Σε μια προσπάθεια […]